Rekabet verimlilik getirdi mi?

Ne dersiniz getirmiş midir? Aşağıdaki linkten indirebileceğimiz çalışmamızda güncel verileri kullanarak bu sorunun yanıtını aradık. Çalışma, sayısal olmakla birlikte sonucu şu şekilde:

Rekabet politikası oluşturulurken kullanılan kavramların hemen hepsi ölçülebilir ekonomik değişkenlere karşılık gelmektedir. Rekabet Kanunu’nda ve Rekabet Kurumu’nun kararlarında sıkılıkla atıf yapılan verimlilik de bu önemli kavramlardan bir tanesi ve ölçülmesi, zaman içinde değişim miktarının hesaplanması mümkün. Bu sayısal çalışmamızda güncel verilerle sektörlerin rekabetçi yapısının ve ithalattan gelen rekabetin verimlilik üzerinde anlamlı ve istenilen yönde bir etkisi olup olmadığına baktık. Gerçekten de bir sektörün ithalata açıklığı o sektördeki verimliliği artırırken, sektörde yoğunlaşma (rekabet düzeyinin düşük olması) verimliliği azaltmaktadır.

ICR Economics
Scroll to Top