Önemli Pazar Gücüne Sahip Teşebbüs (ÖPG)

Önemli Pazar Gücüne Sahip Teşebbüs – ÖPG (Gatekeeper) Nedir?

Dijital Rekabet Sözlüğü #1

Rekabet Kanunu’nda değişiklik yapacak yasa tasarısı, Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) örnek alıyor. Dijital Rekabet Sözlüğü, bu yeni düzenlemenin ana kavramlarını tanımlıyor.

Tanım

Önemli Pazar Gücüne Sahip Teşebbüs (ÖPG), belirli bir ölçeğin üzerinde temel platform hizmetine, son kullanıcılara erişimde veya ticari kullanıcıların faaliyetleri üzerinde önemli etkiye ve bu etkiyi yerleşik ve kalıcı bir şekilde sürdürebilme gücüne sahip olan veya bu güce erişebileceği öngörülebilen teşebbüslerdir.

Neden Önemli?

ÖPG’ler, rekabeti engelleyen ve giriş engeli oluşturan davranışları nedeniyle ön plana çıkar. Kendini kayırma, sundukları farklı hizmetleri birbirine bağlama, kullanıcıların platformdaki verilerini dışarı çıkartmama gibi davranışlar, yasa tasarısıyla peşinen yasaklanıyor. Aykırılık halinde, normal bir rekabet soruşturmasından daha hızlı ve daha caydırıcı şekilde cezalandırılacaklar.

Bilmekte Yarar Var

Rekabet Kurumu (RK), çıkaracağı tebliğ ile tanımdaki kriterlerin karşılık geleceği ciro, kullanıcı sayısı gibi sayısal eşikleri belirleyecek. Eşikleri aşan teşebbüsler, RK’ya bildirimde bulunacak. Eşikleri aşmalarına rağmen ÖPG olmadıklarını düşünenler, ağ etkisi, dikey bütünleşik yapı, çoklu erişim, geçiş maliyetleri, ölçek ve kapsam ekonomileri gibi bazı iktisadi kavramlar üzerinden ispat etmeye çalışacaklar.

Cümle İçinde Kullanalım

“Yasa tasarısı yürürlüğe girince, Facebook, Google, Microsoft gibi yabancı dijital devler ile birlikte, belirlenecek eşikleri aşmaları muhtemel bir grup yerli platform da Önemli Pazar Gücüne Sahip Teşebbüs olarak ilan edilecek.”

Takipte Kalın

Dijital Rekabet Sözlüğü, dijital piyasalarda uygulanacak olan yeni rekabet kurallarının, sadece uzmanlar deği,l daha geniş bir kitle tarafından anlaşılmasını hedefliyor. Sonraki maddeler için LinkedIN sayfamızdan bizi takip edin.

Önemli Pazar Gücüne Sahip Teşebbüs PDF olarak indirin

Scroll to Top