Rekabet soruşturmalarında delil tipleri ve iktisadi delil

Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma sayısı ve sonucunda kestiği parasal ceza miktarı, önceki dönemlerde görülmemiş düzeye ulaştı. Buna koşut olarak, müvekkillerini Rekabet Kurulu önünde savunan hukuk bürolarının kullandığı teorilerin, argümanların ve delillerin hukuki alan ile sınırlı kalmayıp iktisadi alanda da anlam ifade etmesi gerekmekte. Bu gözle, Rekabet Kurulu’nun önceki kararlarından birinde geçen ifadelerden yola çıkarak, kartel vb yasa dışı yatay anlaşmalara ilişkin soruşturmalarda kullanılan delilleri tasnif ettik ve iktisadi delillerin öneminin altını çizmeye çalıştık.

“Özetle: Bir ihlalden bahsedebilmek için, öncelikle bu ihlalin
taraflarını, kapsamını ortaya koyabilecek nitelikteki birincil kanıtlara
gereksinim vardır. Birincil kanıtların tam anlamıyla var olmadığı, somut
bir ihlal şablonunun ortaya konulamadığı durumlarda ikincil kanıtlar
devreye girer ve tabloda eksik kalan noktaların tamamlanması
hedeflenir. Bu bakımdan, dosya kapsamında elde edilen her türlü
kanıtın, bir bütünün parçaları, bütünü açıklamada kullanılan araçlar
oldukları göz önünde bulundurulmalıdır.”

Scroll to Top