Mergers in Turkey

Birleşme / devralmalar için Rekabet Kurumu’na verilen taahhütlere uymamanın yaptırımı ve denetleyici uzman standardı (Essilor/Luxxotica)

RK, birleşme devralmaları yasaklamadan rekabetçi endişeleri gidermek için mevzuat çerçevesinde taahhüt mekanizmasını yoğun olarak işletiyor. Bu süreçlerde tarafların verdiği taahhütlerin lafta kalmaması gerektiği konusunda EssilorLuxxotica kararı ile teşebbüslere net ve kuvvetli bir mesaj verdi. Birleşme taraflarının da izin kararını aldıktan sonra konuyu kapatıp devam etmemesi ve özellikle davranışsal taahhütlerine uygulamada riayet edip etmediğini takip etmesi gerekmektedir.

Birleşme / devralmalar için Rekabet Kurumu’na verilen taahhütlere uymamanın yaptırımı ve denetleyici uzman standardı (Essilor/Luxxotica) Read More »

Appointing a monitoring trustee can make it easier to get an M&A transaction approved

We know that the Turkish Competition Authority (“TCA”)is not very keen on behavioural remedies. There are several reasons for this, but an important one is the cost and workload involved in monitoring the implementation of behavioural remedies. However, a monitoring trustee selected by the merging parties and appointed with the approval of the Board can carry out monitoring and supervision activities on behalf of the TCA. It would be beneficial for the parties to include the appointment of a monitoring trustee in the package when designing their behavioural commitments.

Appointing a monitoring trustee can make it easier to get an M&A transaction approved Read More »

Scroll to Top