Dr Çetinkaya

When does RPM become pro-competitive and when does it not?

Turkish Competition Authority (TCA), continue to fight against suppliers’ desire to keep prices above a certain level. At this point, the resale price maintenance (RPM) issue comes to the agenda, which a manufacturer or importer can implement without the need to communicate with its competitor, and the higher the market share, the more success it can achieve. Let’s look at how this practice is handled.

When does RPM become pro-competitive and when does it not? Read More »

İktisat Rekabet Hukuku Dünyasını Kurtarabilir mi?

Rekabet hukuku dünyası birçok önemli konunun yanı sıra, yine bazı karar vericilerin ve akademisyenlerin popülist antitröst politikalarına yönelik uygulama ve düşünceleri ile meşgul olmaya başladı.[1] Bir taraftan, süregelen (ve süregidecek olan) tüketici refahı-toplam refah tartışmaları, diğer taraftan da piyasa aksaklıkları ile mücadele etme dışında daha farklı hedeflere ulaşmak için de rekabet hukukunun kullanılmak istenmesi arzusu bu tartışmaların iyice alevlenmesine yol açıyor. 

İktisat Rekabet Hukuku Dünyasını Kurtarabilir mi? Read More »

Scroll to Top