Rekabet Kurulu Birleşme devralma raporu

Rekabet Kurulu’nun Nihai İnceleme kararlarının nicel analizi

Rekabet Kurulu’nun ilk üyelerinin atanmasının 25.yılı vesilesiyle hazırladığımız değerlendirme raporlarının ikincisini sunuyoruz: Birleşme-devralma ve nihai inceleme kararlarının nicel analizi.

Rekabet Kurulu’nun ilk üyelerinin atanmasının 25.yılı vesilesiyle bugüne kadar sonuçlandırdığı soruşturma kararlarında ilginç bulduğumuz unsurların
nicel bir analizini yapmıştık. Bu çalışmada ise Rekabet Kurulu’nun birleşme, devralma ve ortak girişim işlemlerine ilişkin kararlarını mercek altına aldık.
İlerleyen sayfalarda da görülebileceği gibi birleşme kontrolüne ilişkin kararların büyük çoğunluğu izin ile sonuçlandığından, sayıları dışında rekabet politikası açısından analize değer bir nitelik taşımıyorlar. O nedenle çalışmamızda, rekabetçi endişelere yol açtığı için Rekabet Kanunu’nun10(1). maddesi uyarınca nihai incelemeye alınan işlemlere odaklandık.
4 Mart 2022 tarih ve 2022/2 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikle, birleşme işlemlerinin Rekabet Kurulu’na bildirim gerekliliğini belirlemek için kullanılan ciro eşikleri yükseltildi ve Rekabet Kurulu’nun rekabetçi endişeler doğurabilecek işlemlere odaklanabilmesi için gerekli bir adım atılmış oldu. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde daha az sayıda ancak rekabet politikası açısından daha büyük önem taşıyan yoğunlaşma kontrolü kararları ile karşılaşmak sürpriz olmayacak.

Raporun ingilizcesine buradan ulaşabilirsiniz.

RK Kararlarının nicel analizi serimizin ilk raporuna ulaşmak için: Rekabet Kurulu soruşturma kararlarının nicel bir değerlendirmesi.

İlk raporumuzun İngilizcesine ulaşmak için: A Quantitative Analysis of Turkish Competition Board’s Antitrust Cases.

Scroll to Top