Rekabet Kurulu soruşturma kararları nicel

Rekabet Kurulu soruşturma kararlarının nicel bir değerlendirmesi

Rekabet Kurulu soruşturma kararlarının nicel analizi, Kurul’un politika tercihlerinin yıllar içinde ne şekilde değiştiğine ışık tutmakta

  • Bu ay, Rekabet Kurulu’nun ilk üyelerinin atanmasının 25. yılı. Bu süreçte verilen soruşturma kararlarını nicel bir değerlendirmeye tabi tuttuk.
  • Rekabet Kurulu başkanlarının performanslarını, görevde kaldıkları sürede sonuçlandırdılar soruşturma sayısı, ceza ile sonuçlanan soruşturma sayısı gibi kriterler üzerinden karşılaştırdık.
  • Rekabet Kurulu’nun verdiği parasal cezaları dolar cinsinden hesapladık ve başkanların dönemlerine göre karşılaştırdık.
  • Rekabet Kurulu’nun soruşturma kararlarını verirken karşı oy kullanma pratiğinin yıllar içinde nasıl değiştiğini istatistiki olarak ortaya koyduk.
  • Ulaştığımız sonuçları aşağıda bağlantı yolu bulunan raporumuzdan okuyabilirsiniz.
  • Bu raporun İngilizcesine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: A Quantitative Analysis of Turkish Competition Board’s Antitrust Cases.
  • Rekabet Kurulu kararları değerlendirme serimizin ikinci raporu için tıklayınız: Rekabet Kurulu’nun Nihai İnceleme kararlarının nicel analizi.

“Rekabet Kurulu bu ay 25. yaşını kutluyor! İlk Kurul üyelerinin atandığı 1997 Şubat’ından bu
yana ülkemizde rekabet politikasının oluşturulmasında başarılı olmuş ve bir “Kurum” olarak
adını köklü kurumların arasına yazdırmış olan Kurulumuzu tebrik etmek için biz de elinizdeki
çalışmayı hazırladık.
Rekabet Kurulu, kararlarıyla piyasalara yön vermeye son hızla devam ediyor. Ancak
faaliyetlerinin genel kamuoyunda ses getirmesini sağlayan unsur, hala soruşturma kararları ve
bunların sonucunda verilen cezalar. Biz de bu soruşturmaları başından bugüne kadar nicel bir
değerlendirmeye tabi tuttuk ve bazı çıkarımlara vardık.
Rekabet Kurumu Başkanları, özellikle ilk dönemlerde, verilen cezalarla gündeme gelmek
istemediklerini, onun yerine kurumsallaşma çalışmalarını öncelediklerini, katıldıkları
toplantılarda belirtme ihtiyacı hissederlerdi. O yüzdendir ki, verilen idari para cezalarının
istatistikleri ancak 5. Faaliyet Raporundan itibaren kamu ile paylaşılmaya başlandı. Bu eğilimin
zaman içinde değişip değişmediğini ve Kurul’un karar verme pratikleri hakkında başka birçok
eğilimi rakamlar üzerinden görmek için çalışmamızın faydalı olacağını umuyoruz.”

Rekabet Kurulu soruşturma kararları nicel
Scroll to Top