“Dijital Platformların İktisadi Özellikleri ve Rekabet Hukukuna Yansımaları”

Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku Merkezi’nin düzenlediği Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Regülasyon Sertifika Programı’nın ikincisinde ICR Economic Research direktörü Ali Ilıcak ve akademik danışmanı Dr. Murat Çetinkaya, “Dijital Platformların İktisadi Özellikleri ve Rekabet Hukukuna Yansımaları: Düzenlemeİhtiyacı ve Pazar Gücü Tartışmaları” adlı dersi sunacaklar. 
12 Aralık tarihinde yapılacak dersin içeriği şu şekilde: Platformların iktisadi özellikleri ve bu iktisadi özelliklere bağlanan sonuçlar ve bilhassa rekabet politikası açısından bunların yansımaları incelenecektir. Bubağlamda “ağ dışsallıkları”, “asimetrik fiyatlandırma”, “çoklu erişim” (multi-homing), “tüketici kayıtsızlığı”, “büyük veri”, “ilk giren avantajı” gibi dijital piyasalar açısından büyük öneme sahip kavramlar etrafında, bu piyasaların neden diğer piyasalardan farklılaştığı ele alınacak ve bu farklılaşmanın rekabet politikası açısından sonuçları tartışılacaktır. Özellikle yoğunlaşma eğiliminin bu piyasaların doğal bir sonucu olup olmadığı sorunsalı üzerinde durulacak ve piyasanın (çoklu erişim veya teknolojik gelişme gibi) bazı araçlar ile bu sorunu çözüp çözemeyeceği incelenecektir. Yine, bu iktisadi özelliklere bağlı olarak, rekabet hukukunun tatbikinde karşılaşılan bazı sorunlar (ilgili piyasanın belirlenmesi, hâkim durum testi vs.) hakkında da ön açıklamalar yapılacaktır.
Sertifika programına kaydolmak için: https://lnkd.in/eh94CqkH

Scroll to Top